Copyright © 2022 Chajn Events e-post: Cha.J@telia.com Telefon: 070 059 17 00

Chajn Events

På grund av rådande corona-pandemi så har alla evenemang ställts in tills vidare. Besök gärna under tiden våra sidor med böcker om kaniner för barn, ungdomar och vuxna.

Välkommen

till

Chajn Events